Bộ Ngoại giao thông tin việc ông Trần Bắc Hà bị bắt ở Campuchia

.
Nguồn: vietnambiz.vn