Giá bitcoin hôm nay (7/12) giảm xuống 3.500 USD, "thị trường còn quá non trẻ"

.
Nguồn: vietnambiz.vn