So sánh lãi suất ngân hàng tháng 12/2018: Gửi tiết kiệm 1 tháng ở đâu lãi cao?

.
Nguồn: vietnambiz.vn