Cảnh "nội khó xuất, ngoại khó nhập" của thị trường ôtô

.
Nguồn: vietnambiz.vn