Những mặt hàng nào nhập khẩu trong 11 tháng đầu năm 2018 tăng mạnh?

.

Cũng theo Tổng cục Hải quan, máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện: Ước tính nhập khẩu nhóm hàng này trong tháng 11/2018 là 4 tỷ USD, tăng 3,1% so với tháng trước. Ước tính đến hết tháng 11/2018, nhập khẩu máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện của cả nước là 38,7 tỷ USD, tăng 13,6% so với cùng kỳ năm trước.

Còn máy móc, thiết bị, dụng cụ & phụ tùng: ước tính nhập khẩu nhóm hàng này trong tháng 11/2018 là 3,1 tỷ USD, tăng 1,7% so với tháng trước. Ước tính đến hết tháng 11/2018, nhập khẩu máy móc thiết bị, dụng cụ và phụ tùng của cả nước là 30,71 tỷ USD, giảm 0,7% so với cùng kỳ năm 2017.

Trong đó, vải các loại: Ứớc tính nhập khẩu mặt hàng này trong tháng 11/2018 là 1,2 tỷ USD, tăng 4% so với tháng trước. Ước tính đến hết tháng 11/2018, nhập khẩu vải các loại đạt 11,76 tỷ USD, tăng 13,6% so với 11 tháng/2017.

Còn điện thoại các loại và linh kiện: Ứớc tính nhập khẩu nhóm hàng này trong tháng 11/2018  là 1,75 tỷ USD, tăng 4% so với tháng trước. Ước tính đến hết tháng 11/2018, nhập khẩu điện thoại các loại và linh kiện của cả nước đạt 14,43 tỷ USD, giảm 0,8% so với cùng kỳ năm trước.

Sắt thép các loại: Ước tính trong tháng 11/2018 nhập khẩu 1,1 triệu tấn, giảm 2,9% và trị giá là 820 triệu USD, giảm 3,9% so với tháng trước. Lượng nhập khẩu sắt thép các loại trong 11 tháng ước đạt 12,6 triệu tấn, giảm 9,6% và trị giá là 9,18 tỷ USD, tăng 10,2% so với cùng kỳ năm trước.

Chất dẻo nguyên liệu: ước tính nhập khẩu chất dẻo trong tháng 11/2018 là 550 nghìn tấn, trị giá là 857 triệu USD, tăng 3,7% về lượng nhưng giảm nhẹ 0,3% về trị giá so với tháng trước. Ước tính đến hết tháng 11/2018, nhập khẩu mặt hàng này của cả nước là 5,1 triệu tấn, trị giá là 8,34 tỷ USD, tăng 12,1% về lượng và tăng 20,9% về trị giá so với cùng kỳ năm trước.

Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày: Ước tính nhập khẩu nhóm hàng này trong tháng 11/2018 là 530 triệu USD, tăng 1,1% so với tháng trước. Ước tính đến hết tháng 11/2018, nhập khẩu nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày của cả nước là 5,3 tỷ USD, tăng 6,2% so với 11 tháng/2017.

Xăng dầu các loại: Nhập khẩu trong tháng 11/2018 ước tính là 750 nghìn tấn, tăng 13% so với tháng trước và trị giá là 546 triệu USD, tăng 11,6%. Lượng nhập khẩu xăng dầu các loại trong 11 tháng/2018 ước đạt 10,73 triệu tấn, giảm 8,1% và trị giá ước đạt 7,29 tỷ USD, tăng 15,4% so với cùng kỳ năm trước.

Kim loại thường khác: Ước tính trong tháng 11/2018 là 150 nghìn tấn, giảm nhẹ 2% và trị giá là 556 triệu USD, tăng nhẹ 0,9% so với tháng trước. Lượng nhập khẩu kim loại thường khác trong 11 tháng/2018 ước đạt 2,04 triệu tấn, tăng 30,8% và tổng trị giá ước đạt 6,78 tỷ USD, tăng 28,4% về trị giá so với cùng kỳ năm trước.

Hóa chất: Nhập khẩu hóa chất trong tháng 11/2018 ước tính là 500 triệu USD, tăng 2,6% so với tháng trước. Ước tính đến hết tháng 11/2018, nhập khẩu mặt hàng này là 4,74 tỷ USD, tăng 27,8% so với 11 tháng/2017.

  • Tag:
  • Tổng cục Hải quan
  • hàng nhập khẩu tăng mạnh
Nguồn: infonet.vn