Thí điểm thu hoạch mía bằng cơ giới ở Nghệ An

.
Nguồn: www.nhandan.org.vn