BÁO ĐIỆN TỬ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

.
Ảnh minh họa (Ảnh: TL).

CTCP Chứng khoán Bảo Minh có mã chứng khoán là BMS, số lượng chứng khoán đăng ký giao dịch 50 triệu cổ phiếu với  giá trị chứng khoán 50 tỷ đồng. Giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên: 11.000 đồng/cổ phiếu.   

CTCP Chứng khoán Bảo Minh được sáng lập bởi Tổng công ty Cổ phần Bảo Minh, tổ chức hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực bảo hiểm và đầu tư tài chính. Hoạt động kinh doanh chính của công ty là cung cấp các dịch vụ: môi giới chứng khoán, phân tích và đầu tư, lưu ký chứng khoán, tư vấn doanh nghiệp và bảo lãnh phát hành. Ngoài ra, công ty còn tự doanh chứng khoán.

Hoạt động chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng doanh thu hoạt động của công ty là hoạt động tự doanh. Do năm 2017, tình hình thị trường chứng khoán thuận lợi, mảng đầu tư từ danh mục tự doanh của công ty đem lại kết quả tốt, chính vì thế, tổng doanh thu tự doanh năm 2017 của công ty đạt hơn 55,5 tỷ đồng, tăng 24,83% so với năm 2016.

Trong thời gian tới, công ty sẽ tập trung đẩy mạnh các mảng hoạt động chính và tăng cường tiếp thị quảng bá hình ảnh, tăng cường hoạt động môi giới và các dịch vụ kèm theo, phát triển mảng tư vấn tài chính doanh nghiệp và bảo lãnh phát hành. Ngoài ra, công ty tiếp tục duy trì ổn định hoạt động tự doanh, tìm kiếm các cơ hội đầu tư vào các doanh nghiệp lớn, các doanh nghiệp là khách hàng của bộ phận tư vấn tài chính và bảo lãnh phát hành của công ty, các doanh nghiệp có triển vọng tăng trưởng trung và dài hạn, đặc biệt là các cơ hội tại các doanh nghiệp chuẩn bị niêm yết cổ phiếu trên các sở giao dịch chứng khoán./.

Minh Phương Nguồn: dangcongsan.vn