Những loại quả lai đặc biệt

Những loại quả lai đặc biệt

Bằng phương pháp lai tạo và kết hợp những giống cây khác nhau, các nhà khoa học có thể tạo ra nhiều loại quả có hình dáng và hương vị đặc biệt.